12/12/13

Μεγάλη πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα. Στην 20η θέση της Ε.Ε. οι Έλληνες το 2012

Σημαντική πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, καθώς και της πραγματικής κατανάλωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα, αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Εurostat για το 2012.
Συγκεκριμένα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ανήλθε  στο 75% του μέσου κοινοτικού όρου το 2012 έναντι 80% το 2011 και 88% το 2010. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στην Ε.Ε.
Φέτος, η χώρα μας βρίσκεται στην 20ή θέση ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε.
Ειδικότερα, στους «28» το κατά κεφαλήν ΑΕΠ- εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης- κυμάνθηκε πέρυσι από το 47% του μέσου κοινοτικού όρου στη Βουλγαρία και το 50% στη Ρουμανία, στο 263% στο Λουξεμβούργο και στο 130% στην Αυστρία.
Η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση εκπεφρασμένη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ανήλθε στην Ελλάδα στο 85% το 2012, από το 92% το 2011 και το 98% το 2010.
Στη Βουλγαρία ήταν στο 49%, στη Ρουμανία στο 50%, ενώ στο Λουξεμβούργο ήταν στο 138% και στη Γερμανία στο 123%. Σύμφωνα με τη Eurostat, o δείκτης αυτός αντανακλά καλύτερα το επίπεδο υλικής ευμάρειας των νοικοκυριών από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: