5/5/15

55.579 κατασχέσεις το 2014 για χρέη προς το δημόσιο

Το ποσό των 7.107 ευρώ κατάσχεσε κατά μέσο όρο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων από κάθε οφειλέτη του δημοσίου εναντίον του οποίου πραγματοποιήθηκε κατάσχεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στον απολογισμό του έργου της ΓΓΔΕ, το 2014 πραγματοποιήθηκαν 55.579 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων  και άλλες 8.569 κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και εισπράχθηκαν από αυτές συνολικά 395 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν από την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης και αφορούσαν κατά κύριο λόγο μεγαλοφειλέτες. Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν να εισπραχθούν ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών συνολικού ύψους 395 εκατ. ευρώ.

Από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ που πραγματοποιούν κατασχέσεις (εφορίες και ειδική μονάδα είσπραξης) εισέπραξαν το 2014 το ποσό των  3,68 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι κατά  12,8% αυξημένο σχέση με το 2013 (3,25 δισ. ευρώ). Το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις εφορίες διαμορφώθηκε το 2014 στα 75,24 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: